College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen vergadert in principe elke dinsdagavond vanaf 16 u. in het administratief centrum. Wanneer je de burgemeester of één van de schepenen wil spreken, kan je best een afspraak maken.¬†

Samenstelling

 • André Van de Vyver

  Burgemeester Groen

  Bevoegdheden

  Algemeen beleid, politie, veiligheid, cultuur, communicatie, mondiaal beleid, toerisme, mobiliteit, burgerlijke stand en bevolking.

  De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en schepenen. Hij wordt benoemd door de minister van binnenlandse aangelegenheden en vertegenwoordigt de federale, gewestelijke en provinciale overheden in Zwijndrecht. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Verder is de burgemeester ook de wettige ambtenaar van de burgerlijke stand en ondertekent hij, samen met de gemeentesecretaris, alle gemeentelijke briefwisseling.

  Contactgegevens

  Adres
  Administratief Centrum - Binnenplein 1, 2070Zwijndrecht
  GSM
  0498 92 48 50
  tel.
  03 250 49 12
  E-mail
  andre.vandevyver@zwijndrecht.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Aard Van der Donckt

  Eerste schepen Groen

  Bevoegdheden

  Ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu, duurzaamheid, woonbeleid en afvalbeleid

  Contactgegevens

  Adres
  Antwerpsesteenweg 66, 2070Zwijndrecht
  tel.
  03 250 49 16
  E-mail
  aard.vanderdonckt@zwijndrecht.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Ann Van Damme

  Tweede schepen CD&V

  Bevoegdheden

  Jeugd, lokale economie, land- en tuinbouw, kinderopvang en personeel

  Contactgegevens

  Adres
  Kerkplein 25 bus 202, 2070Zwijndrecht
  GSM
  0476 93 65 93
  tel.
  03 250 49 14
  E-mail
  ann.vandamme@zwijndrecht.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Theo Van Roeyen

  Derde schepen CD&V

  Bevoegdheden

  Sport en financiën

  Contactgegevens

  Adres
  Laarstraat 148, 2070Zwijndrecht
  GSM
  0498 92 48 45
  tel.
  03 250 49 15
  E-mail
  theo.vanroeyen@zwijndrecht.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Bruno Byl

  Vierde schepen CD&V

  Bevoegdheden

  Openbare werken, groen en begraafplaatsen

  Contactgegevens

  Adres
  Kraaienhoflaan 45, 2070Zwijndrecht
  GSM
  0498 92 48 46
  tel.
  03 252 41 22
  E-mail
  bruno.byl@zwijndrecht.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Chris Vermeulen

  Vijfde schepen - OCMW-voorzitter Groen

  Bevoegdheden

  OCMW, sociale zaken en armoedebestrijding, senioren, gezondheid en gelijke kansen

  Contactgegevens

  Adres
  Neerbroek 19, 2070Zwijndrecht
  GSM
  0475 69 01 86
  tel.
  03 250 18 08
  E-mail
  chris.vermeulen@zwijndrecht.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Ilse Weynants

  algemeen directeur

  Bevoegdheden

  De algemeen directeur vormt de brug tussen de politieke leiding en de administratie. Zij woont de vergaderingen van de gemeenteraad en het schepencollege bij en stelt er het verslag van op. In het gemeentelijke jargon spreekt men van notulen. Zij staat ervoor in dat de administratie de dossiers voorbereidt en dat de beslissingen van het college worden uitgevoerd.

  Als hoofd van het personeel coördineert zij de gemeentelijke diensten. Zij is ook voorzitter van het managementteam. Samen met de burgemeester ondertekent de secretaris de briefwisseling van de gemeente.

  Contactgegevens

  Adres
  Administratief Centrum - Binnenplein 1 , 2070Zwijndrecht
  tel.
  03 250 48 12
  Fax
  03 250 48 09
  E-mail
  ilse.weynants@zwijndrecht.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje