Concessie verlengen of beëindigen

Een concessie op de begraafplaats is het gebruik van een graf-, columbarium- of urnenveldplaats voor één of meerdere personen voor een termijn van 25, 35 of 50 jaar.

U kunt de concessie hernieuwen voor de vervaldatum of naar aanleiding van een nieuwe lijkbezorging. De verlenging is mogelijk voor een termijn van 20 jaar.

Het verzoek om een concessie te hernieuwen, kan gebeuren door:

  • de concessiehouder
  • na het overlijden van de concessiehouder door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon

De concessie eindigt op de vervaldatum van de concessie of van de laatste hernieuwing.

U kunt ook verzoeken om de concessie voortijdig te beëindigen onder de volgende voorwaarden:

  • de laatste begraving of bijzetting moet minimum 10 jaar geleden zijn
  • de aanvraag tot voortijdige beëindiging door de belanghebbenden
  • de bekendmaking en openbaar onderzoek van 1 jaar aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats teneinde de rechten van andere belanghebbenden te vrijwaren.

 Het verzoek om een concessie voortijdig te beëindigen, kan gebeuren door:

  • de concessiehouder 
  • na het overlijden van de concessiehouder door de overlevende begunstigden 
  • bij overlijden van alle overleden begunstigden door een belanghebbende

De betaalde concessieprijs kan noch geheel noch gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Hoe aanvragen ?

Om een concessie te verlengen of voortijdig te beëindigen maakt u een afspraak bij de dienst Burgerzaken.

Kostprijs

Een verlenging van een concessie kost 130 euro per overleden persoon die er begraven ligt. Eeuwigdurende concessies kunnen op aanvraag kosteloos hernieuwd worden.

Een voortijdige beëindiging van een concessie is gratis.

Wat meebrengen?

  • uw identiteitskaart
  • de gegevens van de overleden persoon die er begraven ligt