Conformiteitsattest voor gezond en kwaliteitsvol wonen

Sedert 2015 zet Zwijndrecht zich in om de woningkwaliteit op de private huurmarkt te verbeteren. Met het verplicht conformiteitsattest wil de gemeente je als eigenaar-verhuurder aanzetten je huurwoning in orde te brengen met de minimale veiligheid- en gezondheidsnormen van de Vlaamse Wooncode.

Invoer belasting conformiteitsattesten

Alle huurwoningen die ouder zijn dan 40 jaar (bouwjaar) én waarvoor een nieuw huurcontract is afgesloten, moeten voldoen aan de verplichting van het conformiteitsattest.

Toch worden er nog steeds te weinig conformiteitsattesten afgeleverd. Daarom komt er een belasting op het niet-hebben van een geldig conformiteitsattest.

Boete van 500 euro 

Samen met de buurtgemeenten rond Schelde en Rupel, wil het gemeentebestuur de eigenaar-verhuurders van een huurwoning aanzetten om hun huurwoning in regel te brengen met de Vlaamse Normen. De gemeente legt een boete op van 500 euro voor alle eigenaar-verhuurders die geen conformiteitsattest hebben voor hun huurwoning (binnen een periode van 12 maanden na het schrijven van de gemeente). Deze boete kan oplopen tot 1500 euro voor eigenaars die het nalaten een conformiteitsattest aan te vragen.

Vraag het aan bij het gemeentelijk woonloket

We roepen hierbij alle verhuurders op, die een nieuw huurcontract afsluiten voor een huurwoning ouder dan 40 jaar (bouwjaar) een conformiteitsattest aan te vragen bij het gemeentelijk woonloket. Want conform is de norm!

Meer info

Je vindt alle informatie rond het conformiteitsattest terug op www.zwijndrecht.be.

Gepubliceerd op vrijdag 27 november 2020 12.01 u.
alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).