Consulent - bij voorkeur een consultancybureau of een intergemeentelijk samenwerkingsverband

CONSULENT met administratieve ondersteuning (in totaal 3 VTE)

 • De consulent fungeert als een uniek contactpunt en klankbord voor de bewoners van de gemeente.
 • Kanaliseert en beantwoordt vragen en bezorgdheden.
 • Beheerst de technische materie (BBO/BSP) en kan deze op begrijpelijke wijze overbrengen bij de individuele burger.
 • Ondersteunt de burger bij de opmaak van de individuele overeenkomst tussen de burger en de saneringsplichtige 3M Belgium.
 • Werkt in nauw overleg met de gemeentelijke dienst Leefomgeving en het gemeentebestuur, en rapporteert geregeld aan hen.
 • Staat in voor de voorbereiding en uitvoering van contactmomenten met bewoners, andere overheden,…
 • Bouwt samen met zijn/haar team een permanentie uit om de burger gedurende de werkdagen te ondersteunen.

Profiel

 • Ervaring in procesbegeleiding
 • Communicatief en organisatorisch sterk, empathisch, oplossingsgericht, positief ingesteld
 • Zelfstandig kunnen werken; aansturing van het eigen team
 • Technisch profiel bodemkunde of (milieu)recht is niet noodzakelijk, maar de kandidaat moet wel in staat zijn zich de relevante informatie snel eigen te maken en te beheersen.

Interesse?

Neem contact op via milieu@zwijndrecht.be of 03 250 48 87.

Contact

Je kan ons contacteren via milieu@zwijndrecht.be of 03 250 48 87.