Covid-19: Heb jij recht op maatschappelijke hulp?

Burgers die financieel getroffen zijn door het coronavirus kunnen hulp krijgen van het OCMW van de gemeente. Het OCMW biedt materiële, sociale, medische of psychologische hulp aan personen die hun dagelijkse uitgaven of uitgaven rond medische zorgen niet meer kunnen betalen door de coronacrisis.

Wie kan steun krijgen?

Deze steun is niet beperkt tot enkel de leefloners, maar voor iedereen die de gevolgen ervaart van de Covid-19 crisis. Werknemers die een deel van hun inkomen zijn verloren, deeltijds tewerkgestelde werknemers,… Er is extra aandacht voor eenoudergezinnen, jobstudenten, bepaalde zelfstandigen en personen met een handicap.
Na een individuele analyse kun je door het OCMW erkend worden als behoeftig en kun je een tussenkomst krijgen.

Deze maatregel is niet bedoeld voor personen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben en niet legaal op het Belgisch grondgebied verblijven.

Waar biedt het OCMW hulp?

  • Hulp bij huisvesting: inclusief de kosten, met uitzondering van de huurwaarborg.
  • Hulp inzake energie: het energieverbruik, inclusief de sociale en budgettaire begeleiding of andere ondersteuning.
  • Psychosociale hulp: kosten van professionals erkend voor de behandeling van partnergeweld, problemen rond angst en psychiatrische problemen.
  • Hulp aangaande gezondheid: tussenkomsten in ziekenhuisfacturen, medicijnen, ... en de aankoop van mondmaskers, gels en handschoenen.
  • Hulp rond digitale toegankelijkheid: digitale ondersteuning om de online stappen, de sociale contacten en schoolondersteuning te bevorderen.
  • Financiële hulp voor onbetaalde facturen naar aanleiding van een daling van de inkomsten.
  • Basisbehoeften: voor onder andere tussenkomsten in transportkosten, de aankoop van kledij, aankoop van brillen, ...
  • Hulp voor de families in moeilijkheden in het kader van de strijd tegen kinderarmoede.

Heb jij het financieel moeilijk door het corona-virus en heb je hulp nodig? Contacteer onze dienst Welzijn:

welzijn@zwijndrecht.be of 0800 99 604.

Gepubliceerd op donderdag 10 september 2020 14.59 u.