De acties van Recht op Zwijndrecht

Het actieplan Recht op Zwijndrecht telt 25 prioritaire acties:

Ontharden en vergroenen:

 • Actie 3: versterking Calbergbos
 • Actie 4: versterking Vlietbos
 • Actie 5: uitbreiding Vredesbos
 • Actie 6: uitbreiding bomenareaal
 • Actie 7: inrichtingsmaatregelen in het landbouwgebied
 • Actie 9: aanplant buffergroen E34
 • Actie 12: ontharding en vergroening private percelen
 • Actie 13, 14, 15 + 23: vrijwaring groene binnengebieden
 • Actie 45: vergroening straatprofielen

Beken opwaarderen

 • Actie 16: opwaardering Laarbeek
 • Actie 19: opwaardering Rotbeek

Leefbare dorpskernen

 • Actie 21: vrijwaring evenementenplein in binnengebied Adhemar Borinstraat – Statiestraat - Fortlaan
 • Actie 24: ontwikkeling site Scoutsdam
 • Actie 26: ontwikkeling sportsite De Wallen
 • Actie 27: herinrichting publieke ruimte aan de kerk (Zwijndrecht)
 • Actie 28: herinrichting publieke ruimte aan de kerk (Burcht)
 • Actie 29: inrichting Poldertuin met boomgaard, kerkhof en geboortebos
 • Actie 44: optimaal gebruik van gebouwen en voorzieningen

Netwerk wandel- en fietspaden versterken

 • Actie 36: vervollediging traag wegennet
 • Actie 37: oplading van bestaand traag wegennet
 • Actie 38: bekendmaking van traag wegennet
 • Actie 39: tegengaan van sluikstorten