De Lijn - abonnementen

Er bestaan verschillende soorten abonnementen van De Lijn:

 • Buzzy Pazz: Dit is een abonnement voor kinderen en jongeren van 6 tot 24 jaar.
 • Omnipas: Dit is een abonnement voor persenen van 25 tot 64 jaar.
 • Omnipas 65+ op de MOBIB-kaart: Dit is een abonnement voor 65+ers.

De gemeente Zwijndrecht gelooft in een sterk en volwaardig openbaar vervoer als alternatief voor het drukke autoverkeer. U kunt daarom als inwoner van de gemeente aan een heel voordelig tarief een abonnement van De Lijn verkrijgen.

Met zo'n abonnement kunt u onbeperkt reizen op alle geregeld vervoer van De Lijn, met uitzondering van:

 • op de Limburgse snellijnen
 • in geval van evenementenvervoer
 • met het openbaar vervoer van de MIVB (Brussel) en de TEC (Wallonië). 

Bij elke op- en overstap moet u zich registreren.

Met zo'n jaarabonnement van De Lijn hebt u ook interessante kortingen bij Cambio autodelen en bij Blue-bike:

Hoe aanvragen ?

6 en 24 jaar

Bent u tussen 6 en 24 jaar, dan hoeft u de Buzzy Pazz niet aan te vragen. Het abonnement wordt in de loop van december automatisch naar uw adres opgestuurd. 

25 en 64 jaar

Bent u tussen de 26 en 64 jaar, dan ontvangt u een brief met een overschrijvingsformulier. Zodra u 32 euro overschrijft, wordt het abonnement naar uw adres opgestuurd.

Verhoogde tegemoetkoming

Als u in aanmerking komt voor een verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige zorgen, dan bezorgt u een recent attest (niet ouder dan 3 maanden) van de mutualiteit, bij voorkeur online maar u kan het attest ook in de brievenbus van de gemeente steken of afgeven aan het onthaal. Het abonnement wordt vervolgens naar uw adres opgestuurd.

65 jaar of ouder

Bent u 65 jaar of ouder, dan ontvangt u een brief van De Lijn met een overschrijving voor het abonnement en de MOBIB-kaart. Van zodra u de overschrijving aan De Lijn gedaan hebt, dan kunt u een deel van uw MOBIB-abonnement terugbetaald krijgen. U moet hiervoor een geldig betaalbewijs binnen brengen, zijnde:

 • Een betaalbewijs op naam van aankoop in een lijnwinkel. U kunt het betaalbewijs op naam laten afstempelen in De Lijn winkel of aanvragen via deze link
 • Een bevestigingsmail van De Lijn
 • Een volledig afschrift van de bankrekening bij online bankieren. U mag andere zaken afdekken of u kan enkel De Lijn oproepen bij uw betalingen, waardoor u enkel een afschrift van betaling aan De Lijn krijgt.
 • Een bankafschrift dat u kunt opvragen bij de bank

U kunt het betaalbewijs binnenbrengen op de volgende manieren:

 • Als bijlage uploaden in het e-formulier.
 • U kunt het betaalbewijs ook in de brievenbus van het gemeentehuis steken of afgeven aan het onthaal. Bij het betaalbewijs voegt u ook alle persoonlijke info mee zoals naam, adres, rijksregisternummer, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

De gemeente schrijft een gedeelte van het bedrag over op uw bankrekening.

Opgelet:
Het abonnement wordt op een MOBIB kaart gezet. Deze MOBIB kaart kost 5 euro en is 5 jaar geldig (https://www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/mobib/). Dit bedrag is voor je eigen rekening en wordt niet terug betaald. Enkel het abonnement zelf wordt gedeeltelijk of volledig terug betaald. 

Verhoogde tegemoetkoming

Komt u in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige zorgen? Dan bezorgt u uw attest verhoogde tegemoetkoming dat max. 3 maanden oud is en geldig is op datum van aankoop van uw abonnement. Indien u geen attest kan voorleggen dat geldig is op datum van aankoop, moet u een algemeen document opvragen bij uw mutualiteit. Zij kunnen verklaren dat u voor een bepaalde periode recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Het volledige abonnementsgeld wordt vervolgens op uw rekening gestort.

Belangrijk om te weten

Als u een handicap hebt en u bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of u krijgt een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid, dan hoeft u niets te doen. U krijgt automatisch een abonnement opgestuurd.

Als u van het OCMW een leefloon of een gelijkgestelde tegemoetkoming ontvangt, dan hoeft u niets te doen. U krijgt automatisch een abonnement opgestuurd.

Kostprijs

Een abonnement van De Lijn kost voor de inwoners van Zwijndrecht maximaal 32 euro.

Voor sommigen is het abonnement gratis:

 • kinderen en jongeren tot 24 jaar
 • als u een persoon met een handicap bent, op voorwaarde dat u ingeschreven bent bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of als u een tegemoetkoming krijgt van de FOD Sociale Zekerheid
 • als u in aanmerking komt voor een verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige zorgen.
 • als u van het OCMW een leefloon of een gelijkgestelde tegemoetkoming ontvangt.

Wat meebrengen?

Hoe breng je de aanvraag binnen:

 • In de brievenbus van het gemeetehuis steken
 • Afgeven aan het onthaal (tijdens coronatijden kun je de aanvraag NIET aan het onthaal afgeven)
 • Via het e-loket 

Wat moet je binnenbrengen?

 • Alle persoonlijke info (naam, adres, rijksregisternummer, telefoonnummer en bankrekeningnummer)
 • Geldig betaalbewijs (zie hierboven)
 • Geldig attest verhoogde tegemoetkoming (zie hierboven)