De mening van elke ouder is belangrijk!

Het Huis van het Kind en Kobbe en Kozze hebben een aantal vragenlijsten opgesteld om te weten wat jouw mening is over de vrijetijdsactviteiten van kinderen enerzijds, en welke noden er leven bij ouders, kinderen en jongeren in Zwijndrecht anderzijds. Met de resultaten gaan we dan verder aan de slag.
Gepubliceerd op donderdag 14 mei 2020 16.57 u.