De ophokplicht voor pluimvee is nog steeds van kracht

Sinds november is een ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels van kracht op het hele grondgebied. Het risico op besmetting van pluimvee door wilde vogels blijft groot. Bescherm dus je pluimvee.

Ophokplicht 

Vanaf 15 november moeten pluimvee en gehouden vogels opgehokt worden of afgeschermd zijn met behulp van netten. Dit geldt ook indien je slechts enkele kippen houdt.

Deze maatregel is voor onbepaalde duur van kracht. Voederen en drenken van de dieren moet verplicht binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.

Meer info

Meer informatie over deze maatregel vind je op de website van het FAVV (Federaal Agentschap Voor de Veiligheid van de Voedselketen).

http://www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/

Gepubliceerd op donderdag 7 januari 2021 17.09 u.