De tijd - Frans Wuytack

Ingehuldigd: 28 juni 1998

Plaats: Wijk Nieuwland (Heidestraat)

Het kunstwerk

Het werk is gemaakt uit brons met groene patine en werd geplaatst op een Franse witsteen van 800 kg. Het meet 1,80 meter.


Het sculptuur bestaat uit twee handen die in een stuk bronzen ring grijpen. De reusachtige hand onderaan stelt de gemeenschap voor en de hand bovenaan is gespannen. Ze breken als het ware de ruimte open die in het midden zit. De lijn van het beeld is niet recht, maar gebogen, een bijna gesloten kring. Dit lijkt alsof het beeld beweegt, van welke zijde men het ook bekijkt. Het werk wil het verband aantonen tussen tijd en mens, tussen gedachte en hand(eling).
Wuytack wil ons erop wijzen dat we moeten nadenken over hoe we onze tijd invullen. Ondanks alle drukte, moet men af en toe onthaasten.

De kunstenaar

Frans Wuytack werd geboren te Sint-Niklaas op 30 september 1934. Hij studeerde aan de tekenacademie in zijn geboortestad en hij leerde tekenen, boetseren en beeldhouwen aan de Academie voor Schone Kunsten te Brussel. Hij volgde filosofie te Gent en leerde bronsgieten in Pistoia en Barcelona. Ook vertoefde hij enige tijd in Midden-Amerika waar hij geboeid raakte door de vele Mayasculpturen. Daar heeft hij vier jaar in de krottenwijken van Venezuela gewerkt. Omwille van zijn overtuiging werd hij er verschillende malen gevangen gezet en uitgewezen. Ook heeft hij met zijn gezin in Costa Rica geleefd, waar hij werkte op een koffieplantage.


De kunstenaar heeft zich het leed en het lot van de Zuid-Amerikanen altijd aangetrokken. Zo komt hij op voor de verstotenen, verdrukten en de marginalen in de maatschappij. Dat vindt zijn weerslag in de werken van Frans Wuytack. Kenmerkend zijn vooral de mensenhanden die symbool staan voor vrijheid.


Frans Wuytack heeft reeds vele prijzen gewonnen, zowel in binnen- als in buitenland.

Het werk stond tot 20 januari 2017 op het pleintje in de wijk Ter Locht. Bij de afbraak van de wijk, kreeg het een nieuwe plaats in de wijk Nieuwland.