Deelnamevoorwaarden

ZoWieZo activiteiten en speelplein

Alle kinderen zijn welkom als ze de gewenste leeftijd hebben voor de activiteit.

Is je kind blijven zitten of heeft hij/zij een jaar overgeslagen? Breng ons dan op de hoogte. Op die manier kan je kind ook nog meedoen aan de activiteiten van zijn of haar klasgroep.

Wie is welkom in Kobbe, Kob-up en Kozze?

  • Schoolgaande kinderen die in Zwijndrecht wonen
  • Schoolgaande kinderen die in Zwijndrecht naar school gaan (kleuters en lagereschoolkinderen)
  • Schoolgaande kinderen waarvan één van de ouders in Zwijndrecht werkt

Kinderen met extra noden 

We stellen ons aanbod zo goed mogelijk open voor iedereen. In samenspraak met ouders bekijken we individueel of deelname aan een sport- of jeugdactiviteit, speelplein of kinderopvang mogelijk is. We bieden ook enkele activiteiten aan op maat van kinderen met specifieke zorgbehoefte.

Heeft je kind extra noden? Twijfel je of je kind kan deelnemen aan een activiteit of kamp? Gelieve vooraf (liefst twee weken voor de start van de activiteit) een afspraak te maken of te infomeren via e-mail: zowiezo@zwijndrecht.be. Samen bekijken we of deelname mogelijk is en welk aanbod het beste aansluit bij de zorgbehoeften van jouw kind. 

Meer info

Vrijetijdsbalie
Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
zowiezo@zwijndrecht.be