Deontologische code lokale mandatarissen

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn hebben op 21 maart 2019 een deontologische code voor lokale mandatarissen vastgesteld.

De code vindt u hier.

Ter informatie worden ook de wetteksten gepubliceerd die geldig waren op 21 maart 2019.