Deontologische code lokale mandatarissen - deontologische commissie

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn hebben op 21 maart 2019 een deontologische code voor lokale mandatarissen vastgesteld. Op 25 mei 2023 werden aanpassingen aan de deontologische code ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Er werd beslist om een deontologische commissie op te richten.

Op 25 januari 2024 werd een aanpassing van de samenstelling van de deontologische commissie voorgelegd aan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

De aangepaste code en samenstelling van de deontologische commissie vindt u hier.