Ondernemersraad Zwijndrecht

Als zelfstandige, onderneming, beoefenaar van een vrij beroep, land-en tuinbouwbedrijf, gevestigd in Zwijndrecht, ben je automatisch lid van deze adviesraad.

Doelstellingen ondernemersraad

1. De ondernemersraad adviseert het lokaal bestuur. Dit kan zowel op vraag van het bestuur, als op eigen initiatief gebeuren. De leden adviseren in het algemeen belang van hun werkveld. Dit overstijgt het belang van de eigen vereniging en van de adviesraad zelf.

Het lokaal bestuur doet het nodige om de adviesraden hierbij actief te betrekken. In deze rol maken ze deel uit van het geheel van participatie-initiatieven die het lokaal bestuur inzet.

2. De ondernemersraad organiseert participatie bij de eigen achterban en binnen het werkveld van de adviesraad.

3. De ondernemersraad faciliteert overleg en netwerken tussen verenigingen en individuen binnen het werkveld van de adviesraad.

MEER INFO
Ondernemersraad@zwijndrecht.be

SAMENSTELLING

Voorzitter: Johan Hollants

Ondervoorzitter / penningmeester: Luc Rogier

Secretaris: Fanny Verheggen

Bestuursleden:

Hermine De Langhe, Bart Joos, Marc Dassen, Davy De Bock, Hilde De Cock, Jos Schrauwen, Johan Janssens, Ellen Paelinck, Thierry Burki en Walter Van Hauteghem