Don Quichote - Camiel van Breedam

Ingehuldigd: 15 oktober 1995

Plaats: pleintje Reynerslaan – Boomgaardstraat

Het kunstwerk

Het kunstwerk is voornamelijk vervaardigd uit hout en slechts voor een klein deel uit ijzer. Het materiaal vond de kunstenaar op diverse plaatsen: hij gebruikte de wielen van een oude boerenkar en het wiel van een kruiwagen die werd gebruikt in de steenbakkerijen van Boom. Het werk is 2,90 meter hoog, 2,30 meter breed en 3,50 meter diep. Het kunstwerk dateert uit 1978.

Don Quichotte is de (anti)held uit de ridderroman van de Spaanse schrijver Miguel de Cervantes uit het begin van de 17de eeuw. Hij was de dromerige eenzaat die teveel ridderromans had verslonden en die alles wat hij gelezen had, ook wel eens zelf wou beleven. Als vijftigjarige kocht hij een paard en trok de wijde wereld in om de zwakke mensen, de weduwen en de wezen te beschermen. Hij meende met een speer windmolens te kunnen bevechten en hij werd verliefd op een mooie, maar onbereikbare jonkvrouw.

De kunstenaar

De kunstenaar: Camiel van Breedam werd geboren te Boom op 29 juni 1936. Na zijn studies aan het Koninklijk Atheneum in zijn geboorteplaats werd hij leerling van Octave Landuyt (1955-1957). Hij behaalde in 1957 een eervolle vermelding ‘Prijs voor de Jonge Belgische Schilderkunst’ en werd lid van de avant-garde groep G58 (Hessenhuis-Antwerpen). In 1965 maakt hij zijn eerste installatie.

Camiel van Breedam kan bogen op een hele reeks tentoonstellingen in binnen- en buitenland (Nederland, Duitsland en Verenigde Staten).
Reeds tientallen jaren houdt de kunstenaar zich bezig met het maken van assemblages. Aanvankelijk waren het schilderijen waarin bestaande voorwerpen werden verwerkt. Ze groeiden uit tot zelfstandige objecten en zelfs tot volledige installaties.

Niet alleen het werk veranderde in zijn vorm, ook de inhoud wijzigde grondig. Steeds sterker werd zijn maatschappelijk en milieukritisch denken getoond. Veel titels van zijn werken laten meteen aanvoelen wat hem beroert. ‘Het Concilie van Wounded Knee’, ‘Toestel waarmee een blanke Indianen pluimt’ en ‘Dodenwake in een gewijde cirkel’, zijn slechts enkele voorbeelden.
De kunstenaar gaat steeds in het rood gekleed om zijn medeleven met de Indianen uit te drukken.