Een conformiteitsattest voor je huurwoning

Ben je net verhuisd naar een huurwoning die ouder is dan 50 jaar? Dan is je huisbaas verplicht om een conformiteitsattest aan te vragen op het moment dat je je als nieuwe huurder inschrijft.

Woningcontrole

Na de aanvraag komt een woningcontroleur ter plaatse de kwaliteit van de huurwoning controleren.

De woningcontroleur gaat na of jouw huurpand voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen die opgelegd zijn door de Vlaamse Wooncode.

Hij bekijkt de buitenkant van de woning. Buigt het dak niet door? Zijn er geen scheuren in de muur? Staat de schouw wel stabiel? Is er dubbel glas aanwezig (verplicht vanaf het jaar 2020)?

Vervolgens onderzoekt de woningcontroleur de binnenkant van de woning. Is de elektrische installatie gekeurd, zijn er twee geaarde stopcontacten aanwezig in de keuken naast deze voor vaste toestellen, zijn open gastoestellen voldoende verlucht, zijn kooktoestellen correct aangesloten, zijn de sanitaire functies in orde, zijn trappen veilig,…

Ook checkt hij de aanwezigheid van rookmelders. Zijn deze er niet, dan krijg je geen conformiteitsattest.

De regelgeving met betrekking tot het conformiteitsattest vind je op deze website: www.zwijndrecht.be/conformiteitsattest.

Huurwoning in orde?

Ben je geen nieuwe bewoner, maar denk je dat bepaalde zaken in jouw huurwoning niet in orde zijn, dan doorloop je best volgende stappen:

  1. Ga na via de huurwetgeving en het huurcontact wie de gebreken moet oplossen (bij geschillen kan je terecht bij de vrederechter).
  2. Verwittig de eigenaar met een aangetekende brief of per e-mail.
  3. Vraag advies aan het Woonloket van de gemeente als de eigenaar weigert de gebreken op te lossen. Een onderzoek ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid kan dan worden opgestart.

Meer info

0800 99 604 - dienst Welzijn

Gepubliceerd op donderdag 13 september 2018 15.50 u.