Eerste fase saneringsplan 3M uitgesteld: OVAM vraagt verfijning

Op 1 juli heeft chemiebedrijf 3M het saneringsplan voor zone 1 (rode/oranje zone) ingediend. De deadline voor het saneringsplan voor zone 2, die zich verder uitstrekt over Zwijndrecht (gele zone) was 1 december. De timing is nu licht gewijzigd.

Na belangrijke opmerkingen van de OVAM heeft 3M het saneringsplan opnieuw moeten intrekken. Het openbaar onderzoek kan dus nog niet van start gaan. 3M moet het plan verder uitwerken en opnieuw indienen. Dit zal in twee fasen gebeuren:

Indiening op 1 juli: Subzone 1A (kaart zie bijlage), gelegen tussen de E34 in het noorden, de Polderstraat in het oosten en het zuiden en de Molenstraat in het westen waarbij de huizen en bijhorende tuinen van de Molenstraat aan beide zijden van de weg in dit gebied horen. De huizen met hun tuinen gelegen te Neerstraat 50, 67 en 69 zijn ook in deze subzone 1A opgenomen.

Indiening op 31 december, samen met zone 2: Subzone 1B omvat dan het resterende gebied van zone 1. In het zuiden is dit residentieel gebied met dichte bebouwing tussen de Polderstraat en de N70. In het westen bestaat de zone uit landbouwgrond met akkers, weilanden, een boomgaard en serres en de huizen langs de Richard Orlentstraat en Neerstraat. De Poldertuin, het KSA-terrein en enkele voetbalterreinen liggen eveneens in deze subzone.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek vindt in principe telkens plaats vanaf de vijftiende dag na de indiening en duurt 1 maand. De gemeente zal de inwoners tijdens het openbaar onderzoek informeren en ondersteunen. Er zal een bewonersvergadering worden georganiseerd.

OVAM op één lijn met gemeente en kabinet Demir: ontzorging van de inwoners primeert

In zijn beslissing vraag de OVAM ook respect voor onze inwoners. Zij vraagt dat er snel perspectief wordt geboden met betrekking tot de bodemsanering, dat er communicatie en advies wordt gegeven op maat (waar nodig op basis van bijkomende staalnames) en dat er geen vertragingen komen in de vooropgestelde termijnen. Ook vraagt de OVAM om de bodemsanering af te stemmen op mogelijkheden voor integratie met grond- en bouwwerken in het gebied.

En verder …

De gemeente zal een team van consulenten aanstellen die onze inwoners zullen begeleiden voor, tijdens en na de sanering van hun perceel. 3M draagt de kosten voor deze begeleiding. Er is een verkennende marktbevraging uitgestuurd naar bureaus die deze taak op zich kunnen nemen.

Zwijndrecht eist dat noch de gemeente, noch de inwoners (tijdelijk of definitief) kwaliteits- of waardeverlies lijden door de verontreiniging en/of de sanering. Waar tijdelijk of definitief kwaliteit verloren gaat, moet minstens iets evenwaardigs in de plaats komen. De gemeente vindt hiervoor steun bij kabinet Demir.

De komende weken gaat de gemeente in overleg met 3M en kabinet Demir over de verdere uitwerking van de saneringsovereenkomst met 3M.

Gepubliceerd op dinsdag 19 juli 2022 15.14 u.