Eerste sorteerstraat geopend in Neerbroek

De appartementsbewoners van Neerbroek hoeven niet meer te wachten op de ophaalwagen, maar kunnen hun afval op elk moment wegbrengen. Zij kunnen gebruik maken van een sorteerstraat. Dit is een combinatie van ondergrondse afvalcontainers die de reguliere huis-aan-huisophaling vervangt.

Het brengsysteem is perfect voor drukbevolkte wijken of appartementen. Bewoners kunnen hun afval op elk moment kwijt. Het gebruik van de sorteerstraat zorgt bovendien voor minder CO2-uitstoot door de ophaalwagen en voor efficiëntie op vlak van mobiliteit.

Gepubliceerd op woensdag 6 juli 2022 9.09 u.