Engie Electrabel plant windmolen in Kruibeke dicht bij gemeentegrens

Engie Electrabel wil een windturbine bouwen in Kruibeke op 375 meter van de grens met Zwijndrecht. De wet voorziet dat enkel percelen in een straal van 100 meter aangeschreven moeten worden, ook al reikt de invloedssfeer mogelijk verder.

Om haar doelstelling voor hernieuwbare energie te halen, moet Vlaanderen onder andere investeren in windenergie. Tot nu zijn er in de directe omgeving van Zwijndrecht nog geen grote windturbines operationeel. Er zijn er wel voorzien in het havengebied: bij Dredging, 3M Belgium en Mexico Natie. 

Geen percelen in Zwijndrecht, wel mogelijk woningen in invloedssfeer

Het gemeentebestuur werd recent op de hoogte gebracht dat Engie Electrabel plannen heeft om een windturbine te bouwen in Kruibeke, aan de grens met Zwijndrecht. Deze windturbine is voorzien in de KMO-zone Hogen Akkerhoek (zie figuur). De locatie bevindt zich op zo'n 375 meter van de gemeentegrens. De woningen langs de Krijgsbaan, en de wijk achter Terlocht liggen mogelijk in de invloedssfeer van deze turbine.

Niet rechtstreeks betrokken

Omdat het project op grondgebied Kruibeke gelegen is, wordt de gemeente Zwijndrecht niet rechtstreeks betrokken. De wettelijk voorziene procedure schrijft voor dat de betrokkenen in een straal van 100 meter rond de inrichting moeten worden aangeschreven. Hierbij zijn geen percelen in Zwijndrecht betrokken. Vandaar dat we de betrokken bewoners in de zone in eerste instantie persoonlijk op de hoogte hebben gebracht van de aanvraag.

We vonden het daarnaast ook belangrijk dat alle inwoners van de gemeente op de hoogte worden gebracht van dit initiatief. Vandaar ook dit nieuwsbericht.

Dossier

Het dossier in Kruibeke werd op 3 maart opgestart, en de dossierstukken liggen sinds 6 maart tot en met 4 april 2020 ter inzage bij de dienst Omgeving van de gemeente Kruibeke. In deze periode kan u het dossier inkijken en indien gewenst een standpunt, opmerking of bezwaar indienen. Gezien de coronamaatregelen probeert u dit best vanop afstand te regelen.

Gepubliceerd op woensdag 11 maart 2020 11.02 u.