Enquête: hoe ziet een klimaatgezond Waasland er voor jou uit?

We willen tegen 2030 40 % minder CO2 uitstoten in vergelijking met 2011. We willen ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Ons klimaatplan bevat een deel mitigatie (klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken) en adaptatie (aanpassen aan de huidige situatie).

Samen met 10 andere Wase gemeenten tekende Zwijndrecht het Burgemeestersconvenant (overeenkomst) 2030. Dit in het samenwerkingsverband Waasland Klimaatland.

Je kunt een vragenlijst invullen die helpt om verwachtingen over economie, mobiliteit, voeding en wonen op een duurzame manier te kaderen. Met de resultaten gaan we verder aan de slag om keuzes te maken over welke klimaatacties als eerste uitgevoerd moeten worden.

Vul de enquĂȘte in

Gepubliceerd op donderdag 17 maart 2022 15.09 u.