Erfgoedddag en open monumentendag

Zwijndrecht is een vaste deelnemer aan zowel de Erfgoeddag (4e zondag van april) als de Open Monumentendag (2e zondag van september).

Erfgoeddag

De Erfgoeddag brengt het immateriële en roerende erfgoed in de brede belangstelling en omvat een heel gamma aan interessante onderwerpen en invalshoeken: voorwerpen, ambachten, volksverhalen, tradities of lang vervlogen recepten: tijdens Erfgoeddag wordt steeds een bepaald thema vanuit een lokale invalshoek belicht.

Open Monumentendag

Open Monumentendag is zonder meer één van de grootste een-dagsevenementen van het land. Ook hier zorgen we ervoor dat we het onroerend erfgoed van onze gemeente de aandacht geven die het verdient: het verhaal van onze unieke gemeentegrens, de herbestemming van de Sint-Martinuskerk, de geschiedenis van de buurtspoorwegen of de oude forten op ons grondgebied… tijdens Open Monumentendag krijgen bezoekers de kans om dit alles van nabij en op een andere manier te ontdekken.

Erfpunt en Wase Erfgoedcel

Beide activiteiten zijn uiteraard een dankbaar uithangbord om ons lokale erfgoed in de publieke belangstelling te plaatsen. Maar achter de schermen doet de gemeente natuurlijk veel meer rond erfgoed dan het organiseren van enkel deze publieksevenementen. Zo zijn we lid van Erfpunt en de Wase Erfgoedcel om ons bij te staan bij het opbouwen en uitbreiden van onze expertise, maar ook om bruggen te bouwen en het netwerk rond cultuur en erfgoed binnen het Waasland te onderhouden en versterken.

Heemkundige kring

Op lokaal vlak is er de laatste jaren ook heel wat expertise opgebouwd door de Heemkundige Kring. Op initiatie van de gemeente werd rond 2011 werk gemaakt van de opstart van een heemkundige kring. Ondertussen is deze vereniging sterk uitgegroeid: met ruim 200 leden en een eigen locatie in de oude pastorie van Burcht beheert ze verschillende erfgoedcollecties, organiseert ze verschillende activiteiten, adviseert ze de gemeente in het lokaal erfgoedbeleid enz…

De gemeente heeft bovendien ook een waardevolle collectie glasnegatieven van John Tulpinck. Een 300-tal oude foto’s schetsen een uniek beeld van het dagelijks leven in Burcht aan t begin van de 20e eeuw.

Meer info: cultuur@zwijndrecht.be