02/04 - Extra inspanningen voor kwetsbare bevolkingsgroep

De coronacrisis heeft een zware impact op alle inwoners en meest van al nog op de kwetsbare personen en gezinnen in onze gemeente. Daarom levert Zwijndrecht extra inspanningen voor zij die, meer nog dan alle anderen, ondersteuning nodig hebben in deze moeilijke periode. Een overzicht.

Zwijndrecht solidair 

De gemeente zette een coördinatiepunt op met een aantal personeelsleden die door het stilvallen van de dienstverlening ruimte hadden. Zwijndrecht solidair fungeert als tussenstation tussen inwoners die hulp vragen en inwoners die zich vrijwillig aanbieden om te helpen. Het gaat hierbij niet alleen over fysieke hulp zoals boodschappen te doen of de hond uitlaten. Minstens even belangrijk is het om het isolement en de eenzaamheid te doorbreken door regelmatig eens een babbeltje te doen via telefoon.

Het matchen van vraag en aanbod verloopt onder coördinatie van de gemeente en via een telefonische permanentie, te bereiken op 03 250 18 00 (elke werkdag tussen 9 u. en 16 u.) en via mail op welzijn@zwijndrecht.be.

Meer info: https://www.zwijndrecht.be/zwijndrecht-solidair

Take-away-bibliotheek

De gemeentelijke bibliotheek is gesloten maar organiseert voor zijn leden een afhaalservice. Wie thuis nood heeft aan vers leesvoer kan zo op afspraak toch materiaal ontlenen. Voor wie de verplaatsing naar het afhaalpunt niet kan maken is er een bezorgdienst aan huis.

Meer info: https://www.zwijndrecht.be/bibliotheek-blijft-gesloten-maar-biedt-een-afhaalservice-aan-voor-leden

Financiële steun voor kansarme gezinnen

Hamstergedrag, lege winkelrekken en het wegvallen van kortingen in de supermarkten vormen een probleem voor wie met weinig moet rondkomen. Het OCMW voorziet bijkomende steun voor een geselecteerde groep kansarme cliënten.

Extra telefoonlijn OCMW

De huisbezoeken voor de dienst Welzijn van het OCMW zijn zo goed als volledig weggevallen. In de plaats daarvan is er een verhoogde telefonische permanentie met een extra telefoonlijn die dagelijks bereikbaar is van 9 u. tot 16 u.

Gratis kinderopvang tijdens de paasvakantie

De buitenschoolse opvang die in de paasvakantie noodopvang door de scholen vervangt, wordt gratis. Hiermee valt de drempel weg voor kwetsbare gezinnen. Bovendien lost dit het probleem op van ouders met een essentieel beroep die nood hebben aan kinderopvang.

Financiële impact coronacrisis

Vanuit verschillende hoeken komen vragen toe over de financiële impact van de coronacrisis. Bedrijven, verenigingen of contracten vragen aangepaste tarieven, kwijtscheldingen, terugbetalingen of willen hun betaling spreiden. Al deze vragen worden afzonderlijk voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, dat voor elke vraag een gepast besluit neemt.