Fietsostrade F4 Heidestraat - Antwerpen Linkeroever

Wat?

De fietsostrade F4 Antwerpen-Gent loopt op het hele grondgebied van Zwijndrecht langs de spoorlijn 59.

Eind 2018 opende het deel tussen de Parmastraat in Beveren en de Heidestraat in Zwijndrecht. Dit deel wordt veel gebruikt door fietsers.

Samen met het provinciebestuur van Antwerpen werken we aan de 2e fase van de Heidestraat tot aan de grens met Antwerpen Linkeroever.

De aanleg van fietssnelwegen, zoals F4, wordt volledig gesubsidieerd door de Vlaamse overheid (50 %) en de provincie Antwerpen (50 %). Aanpassingen die hiervoor moeten gemaakt worden aan gemeentewegen zijn voor het gemeentebestuur.

Waarom?

Om de fietssnelweg Gent-Antwerpen F4 af te maken in Zwijndrecht moet er nog ongeveer 1,9 km fietsinfrastructuur aangelegd worden. 

De oversteekplaatsen van deze fietsostrade met de Heidestraat en de Statiestraat worden veiliger.

Wanneer?

Volgens de huidige planning starten de werken in september 2024.

Meer info