Fusiegesprekken met Beveren en Kruibeke worden opgestart

De gemeenteraad heeft op donderdag 27 oktober 2022 de principiële beslissing tot samenvoeging met gemeente Beveren en gemeente Kruibeke goedgekeurd. Met 15 stemmen voor en 10 stemmen tegen is dit beslist.

Een amendement van partij Groen om een volksraadpleging te houden vòòr de principiële beslissing tot een fusie is niet goedgekeurd.

Een amendement van partij N-VA om een volksraadpleging te houden nadat de projectgroep zijn taken heeft afgerond in juli 2023, en voor de definitieve beslissing tot een fusie genomen wordt, is wel goedgekeurd.

Wat zijn de volgende stappen?

Een ambtelijke projectgroep inventariseert alles wat de drie gemeenten doen. De projectgroep lijst alle verschillen en gelijkenissen tussen de drie besturen op tegen juli 2023. Daarna wordt de bevolking bevraagd over een mogelijke fusie.

De definitieve beslissing over een fusie met de drie gemeenten wordt ten laatste op 31 december 2023 genomen.

Gepubliceerd op maandag 31 oktober 2022 14.19 u.