Geactualiseerd mobiliteitsplan

De gemeente heeft het mobiliteitsplan na zes jaar geactualiseerd. In dit plan worden de grote lijnen van het toekomstige mobiliteitsbeleid van de gemeente vastgelegd. 

Door alle geplande grote werken die een grote impact zullen hebben op de mobiliteit was het niet zinvol om een volledig nieuw plan op te richten. Daarnaast werkt de regering nog volop aan het mobiliteitsdecreet en worden er nieuwe vervoerregio’s voor het openbaar vervoer opgericht. Deze elementen zullen ook een invloed hebben op het mobiliteitsplan.

In de loop van de volgende bestuursperiode zal er een volledig nieuw mobiliteitsplan opgemaakt moeten worden dat hiermee rekening zal houden.