Geen kaalslag op Halve Maan, wel strenge voorwaarden

In het laatste infomagazine staat te lezen dat de gemeente beslist om 120 Canadapopulieren te laten rooien op de Halve Maan. Dit bericht kan fout begrepen worden en verdient wat duiding. De gemeente is geen eigenaar van de site, neemt zelf geen initiatief om bomen te vervangen en is geen uitvoerder.

Wel worden aan een noodzakelijk geachte kapvergunning strenge voorwaarden opgelegd.

De Halve Maan maakt deel uit van het beschermd landschap “defensieve dijk” en omvat onder meer een halvemaanvormige vijver. Deze vijver is in private eigendom en wordt gebruikt door de vissersclub ‘De Halve Maan’. De 120 populieren die beide zijden van de vijver in dichte rijen flankeren zijn door de jaren heen een veiligheidsrisico gaan vormen voor de gebruikers van de vijver, de aanpalende bewoners en passanten. Sommige exemplaren gaan overhellen, takken breken af.

Stonden deze bomen in open ruimte, dan konden ze vermoedelijk nog een tijdje blijven staan. Omwille van het gebruikskarakter van de omgeving gaven Departement Erfgoed, Agentschap Natuur en Bos (ANB) en Departement Visserij en Landbouw al in 2012 gunstig advies voor de vervanging ervan. Vroeg of laat zijn Canadapopulieren kaprijp, wat betekent dat ze gerooid moeten worden voor ze omvallen of uitwaaien. Door de korte plantafstand zijn niet alle exemplaren even “volwassen”, maar om dezelfde reden is een gefaseerde vervanging van de kaprijpe exemplaren binnen de dichte rijen helaas moeilijk uitvoerbaar.

Een kapvergunning werd in 2012 verleend maar niet uitgevoerd, vermoedelijk omwille van de strenge voorwaarden: zo moest de vervanging van de buiten- en de binnenring gefaseerd gebeuren om de ecologische en landschappelijke continuïteit te garanderen.

Begin dit jaar diende de eigenaar een nieuwe kapvergunning in. Het bestuur legt echter dezelfde voorwaarden op. Een kaalslag is namelijk niet gewenst. Tevens worden voor de binnenring knotbomen (es, wilg of populier) toegelaten, terwijl de buitenring moet worden heraangeplant met opgaande inheemse boomsoorten zoals zwarte populier, schietwilg en oude variëteiten van populier. Hier volgt het bestuur het advies van Departement Erfgoed en ANB, die meer biodiversiteit op deze waardevolle site willen toelaten.

 

Gepubliceerd op vrijdag 28 juni 2019 11.59 u.