Gemeente drukt op de pauzeknop voor nieuwe woningbouwprojecten

Zwijndrecht gaat gedurende anderhalf jaar op de rem staan voor projectontwikkeling met bijkomende woongelegenheden. Het gemeentebestuur keurde hiervoor een tijdelijk beslissingskader goed.

De gemeente heeft deze periode nodig om een strategische visie op punt te stellen voor een nieuw ruimtelijk beleid. Het wil vermijden dat er nog nieuwe bouwprojecten worden opgestart die nadien in strijd blijken te zijn met het ruimtelijk beleid. De pauzeknop geldt onder meer voor verkavelingen, groepswoningbouwprojecten, de opdeling of samenvoeging van gezinswoningen, meergezinswoningen op onbebouwde percelen, en de herbestemming van gelijkvloerse handelspanden in de winkelgebieden.

Projecten die recent nog een gunstig advies of duidelijke randvoorwaarden kregen, zal de gemeente uiteraard verder behandelen. Voor meergezinswoningen die niet onder deze pauzeknop vallen, gelden duidelijke kwaliteitsregels.

Een nieuw ruimtelijk beleid

De gemeente is de strategische lijnen aan het uitzetten van het ruimtelijk beleid voor de komende 20 jaar. Centraal daarin slim verdichten binnen leefbare en duurzame woonkernen. Ook een algemene stedenbouwkundige verordening staat in de steigers.

Zo’n visie uitwerken kost tijd en energie. Intussen blijven promotoren wel hun bouwplannen aanleveren. Bovendien vragen tal van grote projecten een nauwkeurige opvolging van bestuur en administratie, zoals bijvoorbeeld de Oosterweelverbinding, een landinrichtingsplan, plannen voor de uitbreiding van de haven en verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen.

PFAS

Daarbij komt nu ook de PFAS-problematiek. De verontreiniging van bodem en grondwater doorkruist niet alleen bouw- en infrastructuurprojecten. Ook binnen het ruimtelijk beleid zal de gemeente zaken moeten herdenken om tot herstel te komen. Het beschrijvend bodemonderzoek dat momenteel door 3M wordt opgemaakt, moet hierover duidelijkheid scheppen.

Het tijdelijk beslissingskader vindt u hier.

Gepubliceerd op dinsdag 30 november 2021 17.31 u.