Gemeente in overleg met alle betrokken instanties over PFOS

Naar aanleiding van de alarmerende berichten over de gezondheidsrisico’s van PFOS-vervuiling in bodem en grondwater en de staalnames die het bestuur recent liet nemen ten Zuiden van de E34, is de gemeente in overleg met alle betrokken instanties.

De gemeente is in overleg met 3M, de OVAM, de kabinetten van de bevoegde ministers voor milieu en volksgezondheid, en Lantis.

Doortastend milieu- en gezondheidsonderzoek

De gemeente bevraagt ook onafhankelijke wetenschappers, milieudeskundigen en juristen om zowel op de korte als op de langere termijn het welzijn van onze inwoners te beschermen. Op de korte termijn wil de gemeente duidelijk en bruikbaar advies kunnen geven. Vervolgens stelt zich de vraag naar de aansprakelijkheid en de plicht tot sanering.

De gemeente neemt hiermee een voortrekkersrol op om de inwoners en landbouwers te beschermen, maar rekent uiteraard op de verantwoordelijkheid van de vergunningverlenende overheid en het Vlaams milieutoezicht om haar hierbij te ondersteunen. De verschillende kabinetten laten weten dat onze vraag naar een doortastend milieu- en gezondheidsonderzoek bovenaan de agenda wordt gezet.

Een nieuw beschrijvend bodemonderzoek

Op aandringen van het bestuur heeft chemiebedrijf 3M, dat aan de oorzaak ligt van de PFOS-verontreiniging, beloofd om uiterlijk tegen begin juli een tussentijds rapport te bezorgen in het kader van een nieuw beschrijvend bodemonderzoek. Dit onderzoek vervangt het bodemonderzoek van 2006 dat nog steeds van toepassing is en stelt dat er geen aanzienlijke milieu- en gezondheidsrisico’s ten gevolgen van PFOS op ons grondgebied bestaan. Ook vandaag stelt 3M overigens dat het verband tussen PFOS en gezondheidsrisico’s niet wetenschappelijk bewezen is.

In afwachting van het tussentijds verslag van het bodemonderzoek van 3M laat de gemeente volgende week bijkomende stalen nemen van bodem en grondwater op verschillende afstanden van de vervuilingsbron.

Aanbevelingen formuleren

De gemeente hoopt om op korte termijn aanbevelingen te kunnen formuleren voor de inwoners, en daarbij relevante afstanden tot de 3M-site te kunnen afbakenen. Dit advies kan betrekking hebben op het eten van dierlijke producten zoals eieren en het consumeren van zelfgeteelde groenten. Het gezondheidsrisico vloeit immers voort uit langdurige blootstelling aan verhoogde FPOS-concentraties. Hieruit kunnen gebruiksbeperkingen volgen voor onze inwoners en de landbouwers die in de buurt van de 3M-site actief zijn.

Verder beraadt de gemeente zich over mogelijke juridische stappen. Om het zekere voor het onzekere te nemen, vraagt de gemeente aan OVAM om het normenkader voor PFOS te verstrengen.

Algemene Commissie over PFOS-problematiek

De Algemene Commissie van woensdag 16 juni zal volledig aan de PFOS-problematiek worden gewijd. Je kan deze commissie live volgen en achteraf bekijken op het youtube-kanaal 'Zwijndrecht Notulen' van de gemeente.

Gepubliceerd op vrijdag 4 juni 2021 12.41 u.
alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS