Gemeente is bezorgd en wil elke inwoner de kans geven zich te laten onderzoeken

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht reageert bezorgd op de bijzonder hoge PFOS-waarden die zijn vastgesteld in het bloed van 10 omwonenden van chemiebedrijf 3M. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van burgerbeweging Grondrecht.

De gemeente heeft evenwel de analyse van de stalen nog niet kunnen inkijken. Grondrecht is naar eigen zeggen wel op zoek gegaan naar ‘worst cases’. Dat zijn mensen bij wie de hoogste PFOS-waarden vermoed werden, omdat ze bijvoorbeeld al heel hun leven naast de 3M-fabriek wonen en steeds groenten en eieren uit eigen tuin hebben gegeten.

Grootschalig onderzoek

In de gemeente is momenteel een bloedstaalnamecampagne (PIH/VITO) aan de gang bij verschillende doelgroepen. Deze campagne loopt nog tot eind augustus en is een onderdeel van een grootschalig onderzoek dat de gezondheidsimpact van de PFOS-verontreiniging in kaart moet brengen. Door de complexiteit van dit onderzoek en de strikte protocollen die gevolgd moeten worden, is het nog tot midden oktober wachten op de resultaten.

“Bezorgd om elke inwoner”

Aan de campagne die nu loopt kunnen 800 omwonenden deelnemen. Deze steekproef is in eerste instantie bedoeld om een globaal beeld te krijgen van de situatie. “Dit is uiteraard belangrijk, maar vandaag is meer dan ooit duidelijk dat dit niet zal volstaan”, vertelt schepen van leefmilieu Steven Vervaet. “Vanuit wetenschappelijk oogpunt mogen tendensen op groepsniveau dan wel het meest relevant zijn, wij zijn bezorgd om elke inwoner. Onze mensen hebben het recht om te weten hoe het met hun eigen gezondheid en die van hun naasten gesteld is.” Daarom wil de gemeente er bij de bevoegde instanties op aandringen om binnen afzienbare tijd iedereen de kans te geven zich te laten onderzoeken. Van 3M verwacht de gemeente een flinke inspanning als voorafname op de sanering van het Zwijndrechts grondgebied, en eindelijk eens duidelijkheid over wat ze hier hebben uitgespookt.

Meer info

www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling

Gepubliceerd op woensdag 4 augustus 2021 12.17 u.