Gemeente koopt mobiel buffervat voor waterbesparing

De gemeente kocht recent een groot mobiel buffervat van 5000 liter aan. Met dit buffervat kunnen we opgepompt grondwater opslaan en hergebruiken, zoals voor het begieten van aanplantingen. De gemeente bekijkt nog of omwonenden in de toekomst dit water ook kunnen gebruiken.

Opgepompt water opslaan

Soms zie je tijdens bouwwerkzaamheden dat er grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd. Dit is vaak nodig zodat de ondergrondse constructies, zoals kelders of ondergrondse garages, in droge grond gebouwd kunnen worden. Dit oppompen is dus slechts tijdelijk, maar het is wel de bedoeling dat er zo weinig mogelijk grondwater verloren gaat.
Dit opgepompte water wordt dan ook best zo dichtbij mogelijk terug in de grond gebracht, bijvoorbeeld door infiltratieputten. Of afgevoerd naar een waterloop in de buurt.

Enkel als dit niet mogelijk is, mag het water in de riolering geloosd worden. Zo gaat echter veel water verloren. Met het buffervat kunnen we voortaan dit water opslaan en terug gebruiken.

Gepubliceerd op woensdag 7 april 2021 10 u.
alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).