Gemeente start juridische procedure tegen 3M: wat betekent dit voor jou als inwoner?

Tijdens een persconferentie op 26 oktober liet het gemeentebestuur weten dat het 3M in gebreke stelt voor alle geleden schade die voortvloeit uit de PFAS-verontreiniging, van de gemeente én van haar inwoners. Het Amerikaanse chemiebedrijf heeft 2 weken tijd om daarop te reageren.

De gemeente wil samen met de Vlaamse regering het engagement dat 3M vrijwillig alle kosten die voortvloeien uit de PFAS-verontreiniging zal vergoeden, en opdraait voor alle schade.

Gaat 3M hier niet op in, dan zullen er procedures worden ingesteld bij de strafrechter of de burgerlijke rechter. Inwoners die schade hebben geleden kunnen in deze procedures tussenkomen, maar dat is pas voor later. Zover zijn we nu nog niet.

Procedure

Twee weken na de ingebrekestelling kan de gemeente klacht indienen met burgerlijke partijstelling bij een onderzoeksrechter die na eerdere klachten al met een gerechtelijk onderzoek bezig is.

Blijkt hieruit dat 3M kan vervolgd worden? Dan kan elke burger die zich benadeeld voelt, zich burgerlijke partij stellen om schadevergoeding te krijgen. Eerst moeten we dus dit onderzoek afwachten. Ondertussen is het wel aangeraden om alle bewijzen van schade goed bij te houden.

Een collectieve claim namens verschillende burgers is helaas niet voorzien in ons rechtssysteem.

Wanneer kan ik dan als burger aansluiten?

Je burgerlijke partij stellen gebeurt best wanneer het parket heeft beslist om 3M effectief strafrechterlijk te vervolgen. Vanaf dan kun je als benadeelde je geleden schade bundelen en indienen.

Wanneer het zo ver is, zal de gemeente hierover communiceren en juridisch advies en ondersteuning bieden aan de inwoners die dat wensen.

Waarom niet vroeger? 

De onderzoeksrechter beslist op basis van al ingediende strafklachten welke verdere stappen nodig zijn. De tijd die hij nodig heeft om telkens nieuwe strafklachten van burgers aan het dossier toe voegen, kan hij niet spenderen aan zijn onderzoek.

Hierdoor zou de zaak nodeloos vertraagd worden. Burgers kunnen zich even goed in een later stadium nog partij stellen, wanneer het onderzoek al wat verder gevorderd is.

Is er dan niets wat ik nu al kan doen?

Wil je toch nu al iets ondernemen, dan kan je een proces-verbaal laten opmaken bij de politie. Je doet een verklaring als benadeelde partij op het parket om je kenbaar te maken als slachtoffer. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief, volg onze facebookpagina en lees ons maandelijks Infomagazine.

Gepubliceerd op vrijdag 5 november 2021 12.10 u.