Gemeente stelt externe partner aan voor bestuurskrachtanalyse

De gemeente heeft met Idea Group een externe partner gevonden om een zogenaamde bestuurskrachtanalyse uit te voeren. Hiermee wil de gemeente nagaan of het in de toekomst nog zelfstandig kan blijven functioneren. Eind september moet het rapport van deze analyse klaar zijn.

De spanning tussen de taken die de gemeente moet uitvoeren en de capaciteit om dit ook effectief te doen staat onder druk. Blijft de gemeente in staat om al zijn bestuursopdrachten zelfstandig uit te voeren? Is er meer samenwerking nodig met andere instanties? Of is het beter te fuseren met een of meerdere buurgemeenten? Om hier weloverwogen over te kunnen beslissen zal de gemeente de interne organisatie grondig analyseren.

Gemeenteraad

Het gemeentebestuur zal samen met Idea Group bestaand onderzoeksmateriaal analyseren, een interne bevraging doen en focusgesprekken voeren met enkele sleutelfiguren. Het resultaat is een rapport waarmee het bestuur aan de slag kan om de toekomst vorm te geven. Dit rapport komt op de gemeenteraad van donderdag 22 september, een maand later dan eerst gepland. Een stuurgroep bestaande uit de fractieleiders van alle politieke partijen, aangevuld met de algemeen en de financieel directeur, volgt dit op samen met het college van burgemeester en schepenen.

Gepubliceerd op woensdag 13 juli 2022 16.13 u.