Gemeente Zwijndrecht sluit 2022 af met een positief exploitatiesaldo

Ondanks de hoge inflatie in 2022 en de bijkomende opdracht voor de OCMW’s met betrekking tot de opvang van Oekraïners sluit lokaal bestuur Zwijndrecht zijn financiële jaarrekening af met een positief exploitatiesaldo van 5,1 Mio euro.

De inflatie steeg in 2022 met ruim 10 % waardoor onder andere de lonen vijf keer en de uitkeringen aan steungerechtigden zes keer met 2 % geïndexeerd werden. De stijgende energieprijzen vormden een extra kost voor het bestuur zelf en als gevolg van deze prijsstijgingen koos het beleid er tevens voor om extra steun te geven aan de cliënten in nood ten gevolge van de stijgende energiekosten. Sommige leveranciersfacturen werden reeds in 2022 duurder maar de gemeente verwacht de volledige doorrekening van de inflatie hier eerder in 2023.

Subsidiestromen

Tegenover een deel van deze stijgende kosten staan gelukkig ook subsidiestromen van de hogere overheid die stijgen door de inflatie (subsidie leeflonen) én werden er enkele uitzonderlijke subsidies toegekend (subsidies voor opvang van Oekraïners, voor energiekosten,…). 

Dankzij de reeds in het verleden goedgekeurde tariefstijging van de belasting op drijfkracht voor de bedrijven, dankzij hogere inkomsten vanuit de opcentiemen onroerende voorheffing (ondanks gelijkblijvend tarief) en dankzij enkele éénmalige meevallers kon de gemeente Zwijndrecht een positief exploitatiesaldo van 5,1 Mio euro noteren.

Positieve financiële gezondheid

Na aftrek van de aflossingen van de leningen bekomt de gemeente een autofinancieringsmarge van ruim 3,2 Mio euro. Deze autofinancieringsmarge is de barometer die gaat over de financiële gezondheid van een lokaal bestuur en dient voor de wetgever tegen eind 2025 positief te zijn. In de laatst goedgekeurde meerjarenplanning van de gemeente bedraagt deze 738 000 euro (38 euro per inwoner). Er is weliswaar een dalende trend wat betreft deze autofinancieringsmarge maar het goede financiële resultaat van 2022 zal eind 2023 meegenomen worden in de herberekening van deze meerjarenplanning. 

De berekende autofinancieringsmarge voor 2022 bedraagt 170 euro per inwoner in Zwijndrecht, in Vlaanderen bedroeg deze voor 2021 gemiddeld 159 euro per inwoner.

De uitstaande schuld van de gemeente Zwijndrecht bedraagt eind 2022 9,5 Mio euro of 497 euro per inwoner. Deze schuld ligt een pak lager dan het Vlaams gemiddelde van 1.155 euro per inwoner eind 2021 maar er werden dan ook een aantal grote investeringsbudgetten doorgeschoven in de tijd. Bij 100 % realisatie van alle nog geplande investeringsuitgaven in de meerjarenplanning, zou Zwijndrecht eind 2025 uitkomen op een uitstaande schuld van ongeveer 1.180 euro per inwoner.

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024 zal de nieuwe bestuursploeg de uitdaging aangaan om een financieel gezonde meerjarenplanning op te maken voor de periode 2026 tot en met 2031.

Gepubliceerd op vrijdag 26 mei 2023 10.34 u.