Gemeentelijk reglement Stedenbouwkundige Last - ruimtelijk rendement

De gemeente beschikt over een breed gamma aan bevoegdheden om het woon- en ruimtelijk beleid te regelen. Zij heeft ook vele verplichtingen en taken die van haar worden verwacht door andere overheden en de bevolking.

De gemeente achtte het daarom nuttig om een reglement op te stellen voor het opleggen van een stedenbouwkundige last 'ruimtelijk rendement' bij de vergunning van woningbouwprojecten.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 21 november 2019

datum van bekendmaking: 25 november 2019

ingangsdatum: 5 december 2019

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).