Gemeentelijk reglement Stedenbouwkundige Last - ruimtelijk rendement

De gemeente beschikt over een breed gamma aan bevoegdheden om het woon- en ruimtelijk beleid te regelen. Zij heeft ook vele verplichtingen en taken die van haar worden verwacht door andere overheden en de bevolking.

De gemeente achtte het daarom nuttig om een reglement op te stellen voor het opleggen van een stedenbouwkundige last 'ruimtelijk rendement' bij de vergunning van woningbouwprojecten.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 21 november 2019

datum van bekendmaking: 25 november 2019

ingangsdatum: 5 december 2019

alert-box-close-text

Gemeentehuis op afspraak en met mondmasker

Je kunt op het gemeentehuis terecht voor onze standaard dienstverlening, maar wel enkel op afspraak.
 
Draag een mondmasker in het gemeentehuis!

Maak je afspraak via 0800 99 604 of via deze website.
Er gelden voorzorgsmaatregelen op het gemeentehuis. Lees ze hier.
 

Meer info over het coronavirus: