Gemeentelijk Reglement tot het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg

Er werd een reglement opgesteld tot het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 28 mei 2020

datum van bekendmaking: 4 juni 2020

datum inwerkingtreding: 1 juli 2020