Gemeentelijk beleidsplan Ruimte goedgekeurd: een gemeente op mensenmaat

Op donderdag 24 augustus keurde de gemeenteraad het “gemeentelijke beleidsplan Ruimte (GBR) definitief goed. Het GBR zal de komende twintig jaar de ruimtelijke ontwikkelingen in Burcht en Zwijndrecht aansturen en begrenzen.

Het plan bevat een strategische visie en twee beleidskaders: één voor de kernen en één voor de open ruimte. Het bevat ook een actieprogramma en een ruimtelijk “wensbeeld 2040”. 

Klik door naar het Gemeentelijk beleidsplan Ruimte

Gepubliceerd op vrijdag 25 augustus 2023 10.41 u.