Gemeentelijk informatieblad: Zwijndrecht Infomagazine

Het gemeentelijk informatieblad Zwijndrecht Infomagazine verschijnt elfmaal per jaar en informeert de inwoners van Zwijndrecht en Burcht over de beslissingen en de dienstverlening van de gemeente, het OCMW en de politie. Daarnaast worden ook activiteiten van gemeente en OCMW en van de verenigingen in het infoblad aangekondigd.

Lees hier de recentste infomagazines