Gemeentelijk reglement voor inrichtingen waarvoor een uitbatingsvergunning vereist is

De gemeente heeft een reglement voor inrichtingen waarvoor een uitbatingsvergunning vereist is vastgesteld.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 22 juni 2023

datum van inwerkingtreding: 1 juli 2023