Gemeentelijke bouwrichtlijnen

Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met heel wat regels. Naast de Vlaamse regelgeving zijn er ook specifieke richtlijnen die worden toegepast in de gemeente Zwijndrecht.

De algemeen gangbare bouwrichtlijnen in Zwijndrecht voor percelen die niet gelegen zijn in een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg, verkaveling of gemeentelijk RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) vindt u terug in de onderstaande bijlagen.


Het is aangewezen om vooraf informatie in te winnen over de ligging van uw perceel en de voorschriften die daar van toepassing zijn. Voor specifieke informatie kan u terecht op de dienst leefomgeving, telefonisch, per mail of na afspraak.

Wat meebrengen?

Voorontwerp of schetsen van de geplande werken.