Gemeenteraad

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente en dient alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. De raad kan een deel van zijn bevoegdheden toewijzen aan de burgemeester of het schepencollege. De raadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen. De gemeenteraad heeft belangrijke bevoegdheden. Hij kan bv schepenen aanduiden en ambtenaren benoemen, de begroting en de rekeningen van de gemeente controleren, dossiers van het college en van de ambtenaren controleren en goedkeuren en reglementen opstellen.

Vergadering bijwonen

Je kunt de vergaderingen bijwonen als toeschouwer. De zitting begint stipt om 20 u.
De gemeenteraad vergadert elke vierde donderdag van de maand. De juiste data vind je terug in de zittingenkalender.

Agenda en verslagen raadplegen

Je kunt voor elke zitting de agenda raadplegen. Zo weet je vooraf welke punten zullen besproken worden. Je kunt ook de verslagen van de voorbije zittingen lezen. Gebruik de link hieronder en zoek je vergadering in de kalender of je onderwerp in het zoekveld.

Ga naar de zittingenkalender

Vergadering beluisteren, live of uitgesteld

Je kunt de zittingen online beluisteren, via livestream tijdens de zitting zelf, of nadien op een moment dat voor jou het best uitkomt.

Volg de zittingen

Samenstelling