Gemeenteraad geeft uitleg over verbod op jeugdkampen en annulatie ZoWieZo

Het was geen makkelijke beslissing om ook deze vakantie het hele ZoWieZo-aanbod te annuleren. De gemeenteraad licht hierbij toe waarom deze beslissing genomen is.

Het burgemeesterbesluit

De gemeenteraad bekrachtigde op 25 maart het burgemeesterbesluit. Samengevat zegt het dat:

- het hele ZoWieZo-aanbod voor de paasvakantie geschrapt is

- alle externe kampen verboden zijn

- reguliere vrijetijdsbesteding wel nog kan (jeugdwerk, sportverenigingen)

Geen evidente beslissing

Vooraleerst, we begrijpen de vragen en bedenkingen. Het mag duidelijk zijn, dit is ook voor het bestuur geen evidente beslissing. Er moet immers een evenwicht gezocht worden tussen kinderen een leuke vakantie geven enerzijds en zorg dragen voor de gezondheid van al onze inwoners anderzijds.

Gezondheid gaat voor

Het spreekt voor zich dat de prioriteit van deze crisis ligt bij de gezondheid van onze kinderen, ouders, onze vrijwilligers en het personeel. Naast dit algemeen uitgangspunt waren er nog een aantal andere redenen om tot deze drastische beslissing over te gaan.

Bubbels van 10 organisatorisch onmogelijk

Oorspronkelijk was het aanbod voor 1000 kinderen voorzien. Het spreekt voor zich dat 100 bubbels van 10 kinderen niet wenselijk en niet haalbaar is. De ouders die niet thuis kunnen werken, willen we niet in de kou laten staan.

Er is daarom absoluut voorrang gegeven aan noodopvang voor deze doelgroep. Dit vraagt een enorme aanpassing, zowel qua personeelsinzet als qua logistiek: begeleiding (van 7u tot 18.30u) per 10, aparte sanitaire voorzieningen per 10, aparte in- en uitgangen per 10, apart speelgoed per 10, …

Ook externe kampen gaan niet door

Ook hier willen we het algemene uitgangspunt nog eens herhalen. Als de maatregelen er zijn om kinderen zo weinig mogelijk contacten te laten hebben, dan lijkt het ons niet onverstandig dat deze lijn wordt doorgetrokken naar het volledige vakantie-aanbod op ons grondgebied.

Alle externe kampen werden over dezelfde kam geschoren. Twee externe kampen in gemeentelokalen konden niet meer doorgaan omdat er plaats moest gemaakt worden voor noodopvang. Daarom werd ook de lijn doorgetrokken naar dat ene andere externe kamp.

Kans op overdracht virus verlagen

De kampen van de paasvakantie worden bevolkt door kinderen en volwassenen (begeleiding) die daarvoor in andere bubbels zitten. Gevaar voor overdracht van het virus is dan ook meer aanwezig. Als we horen ook dat het kleuteronderwijs in Zwijndrecht de deuren sluit (en in Vlaanderen voor meer dan 80%), om juffen en kinderen te beschermen, dan sterkt dit ons in onze beslissing.

Inzetten op een knaller van een zomer

Tot slot nog dit: deze beslissing is allesbehalve lichtzinnig genomen. Het gemeentebestuur en haar diensten willen niets liever dan dat alles terug normaal kan voor kinderen en jongeren. Door nu een tandje bij te steken, hopen we een knaller van een zomer te kunnen aanbieden en Zwijndrecht weer te zetten waar het hoort: op een kwalitatief en kwantitatief zeer hoge plaats voor de vakantiewerking voor duizenden kinderen.

Gepubliceerd op vrijdag 26 maart 2021 11.53 u.
alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS