Gemeenteraad keurt Masterplan Boskouter goed

Op 23 april keurde de voltallige gemeenteraad het Masterplan goed als beleidsmatig gewenste ontwikkeling. In een volgende fase wordt dit Masterplan verder uitgewerkt en juridisch verankerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Tien jaar geleden vormde de Vlaamse Overheid ?het woonuitbreidingsgebied “Boskouter” om tot woongebied. Het gaat over een strook van 12 hectare ten noorden van de Verbindingstraat en het Dulpoezenpad, van aan de Pastoor Coplaan tot Boskouter.

Sindsdien is de ontwikkelingsdruk op dit gebied vanuit de private sector groot. Omdat het bestuur niet wil dat alles zomaar wordt volgebouwd, heeft het een Masterplan opgemaakt. Want nieuwe ontwikkeling moet samenhangend en kwalitatief gebeuren, met respect voor de open ruimte en de huidige rand van Burcht.

Het masterplan gaat uit van een aantal sterke principes – kleine voetafdruk, behoud van open ruimte, versterking van landschappelijke kwaliteiten en zichtassen, fiets-georiënteerde ontwikkeling – en legt de contouren vast van de gewenste woonomgevingen en –typologieën.

Op 23 april keurde de voltallige gemeenteraad het Masterplan goed als beleidsmatig gewenste ontwikkeling. In een volgende fase wordt dit Masterplan verder uitgewerkt en juridisch verankerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het Masterplan vind je hier.

Gepubliceerd op maandag 27 april 2020 16.05 u.