Gemeenteraad schaart zich achter de open ruimte

Zwijndrecht wil de verdere uitwaaiering van haar bebouwde kernen tegengaan en de grens met het resterende open landschap duidelijk houden. De gemeenteraad heeft tijdens de zitting van maart de groen-rode zone goedgekeurd die de gebieden aftekent en de maximale vrijwaring van de open ruimte.

Groene zone en rode zone

Tijdens de opmaak van het nieuw gemeentelijk beleidsplan werd een groen-rode mal (zie tekening) bepaald die de gebieden aftekent in een groene zone en een rode zone. De groene zone (mal) staat voor de gebieden in de open ruimte. Deze open ruimte wordt zo beschermd. Grootschalige infrastructuur, stedelijke woningbouwprogramma’s en bijkomende industriële land- en tuinbouwcomplexen horen daar niet in thuis. In het kader van een landinrichtingsplan worden gerichte maatregelen genomen voor grondgebonden landbouw, ecologie en klimaat, kleine landschapselementen en trage wegen.

De rode zone (contramal) staat voor de verstedelijkte ruimte en wordt door de groene zone afgebakend. In deze contramal wordt er bij uitbreiding van de verstedelijking steeds afgetoetst of dit past in de omgeving en of het dorps karakter van de kernen behouden blijft. Buiten de vastgestelde lijnen van de verstedelijkte ruimte wordt verder ruimtebeslag beperkt in de groene zone.

Wat als ik daar een bouwperceel heb?

Er wordt niet aan eigendomsrechten geraakt. Heb je een bouwperceel langs een uitgeruste weg dan kun je dit in principe nog steeds bebouwen. Er worden wel per bestemming principes en krachtlijnen vastgelegd om landschappen en zichtrelaties te bewaren, en om het beslag op de open ruimte, landschapsverstoring, bodemverdichting en rendementsverhogingen te beperken.

Het volledige gemeenteraadsbesluit en de bijhorende studies vind je op www.zwijndrecht.be/beleidsplan-ruimte.

Gepubliceerd op dinsdag 13 april 2021 10.09 u.
alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).