Gratis huisvuilzakken

De gemeente geeft rollen restafvalzakken gratis aan gezinnen met jonge kinderen en aan mensen met bepaalde medische aandoeningen.

Voor wie ?

Voor gezinnen met kinderen jongeren dan 3 jaar

Voor personen die door een medische aandoening meer restafval hebben (incontinentie, nierdialyse, stoma).

Voorwaarden

Voor gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar:

  • op 1 januari van het aanvraagjaar in Zwijndrecht wonen
  • op 1 januari van het aanvraagjaar één of meerdere kinderen hebben die jonger zijn dan 3 jaar

Voor personen met een medische aandoening:

  • aan chronische incontinentie lijden, sondevoeding gebruiken, aan nierdialyse doen in de thuissituatie of stomapatiënt zijn

    en

  • thuis wonen en niet verblijven in een instelling, rust- of verzorgingstehuis.

Hoe aanvragen ?

Voor gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar:

U hoeft zelf niets te doen. In de loop van het jaar krijgt u thuis een brief waarmee de gratis huisvuilzakken kunnen worden afgehaald. Enkel met de originele brief kunnen de huisvuilzakken worden afgehaald.

Voor inwoners met een medische aandoening:

Neem contact op met de dienst Welzijn (welzijn@zwijndrecht.be) en wij sturen u een formulier op. Laat het formulier invullen door de huisarts en bezorg het aan de welzijnsbalie.

Wat meebrengen?

Formulier