Groen licht voor wijkgezondheidscentrum Beveren/Zwijndrecht  

De gemeenten Beveren en Zwijndrecht zetten samen de schouders onder de oprichting van een wijkgezondheidscentrum (WGC). Daarmee komen ze tegemoet aan een reële nood in de regio. Beide gemeenten kampen immers al jaren met een tekort aan huisartsen.

Samenwerking Beveren en Zwijndrecht

Verschillende huisartsen hebben zelfs noodgedwongen een patiëntenstop ingevoerd, waardoor wie ziek is moet uitwijken naar een buurgemeente. De lokale besturen van Beveren en Zwijndrecht maken nu middelen vrij voor de oprichting van een wijkgezondheidscentrum (WGC).

Dat is een multidisciplinaire groepspraktijk. Verschillende zorgverleners zoals huisartsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers werken onder één dak samen aan een integrale zorg. Deze zorg is afgestemd op de specifieke noden van iedere patiënt. Een bijkomend voordeel is dat er ook meer op preventie kan worden ingezet.

Opstart in 2021

Het WGC Beveren-Zwijndrecht zal volgend jaar starten met twee deeltijdse huisartsen en een verpleegkundige. De dienstverlening zal stelselmatig uitbreiden, afhankelijk van de behoeften bij de patiënten.

Vooral voor mensen in armoede is dit een grote stap vooruit naar een kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg; zij hoeven zich immers minder te verplaatsen om toch een brede zorgverlening te krijgen. Om de bereikbaarheid te garanderen voor beide gemeenten wordt de locatie verder onderzocht.

Versterking voor wachtpost Waasland

De komst van het WGC betekent tot slot een extra ondersteuning voor de bestaande huisartsenpraktijken in de twee gemeenten. De artsen van het WGC zullen immers meedraaien in de wachtpost en kunnen zo hun collega’s ontlasten. Het overleg met de huisartsen en eventueel met andere betrokken zorgverstrekkers is opgestart teneinde tot een goede samenwerking te komen.

Gepubliceerd op dinsdag 22 december 2020 17.10 u.
alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).