Heeft het graf dat je graag bezoekt al een nieuwe concessie?

Tot eind 2017 hing er een lijst aan de ingang van de begraafplaatsen met een overzicht van de graven waarvan de concessie eindigde. Graven op die lijst, waarvan intussen de concessie niet vernieuwd is, zal een gespecialiseerde firma gefaseerd verwijderen.

Concessie vernieuwen

Indien je toch nog een grafconcessie wil vernieuwen, vraag je best zo snel mogelijk een formulier aan bij de dienst Leven van de gemeente. Heb je al contact genomen met de dienst Leven, dan heb je normaal al een bevestiging van je aanvraag gekregen.

Als er een concessieovereenkomst is gesloten voor een graf, dan blijft dat langer dan de gebruikelijke 10 jaar bewaard. Je vond aan de begraafplaatsen ook een lijst van concessies die je gratis kon verlengen voor 50 jaar.

Voorwaarden

Na de hernieuwing is de concessie weer voor 20 of 50 jaar geldig. De hernieuwing van een grafconcessie kost 130 euro per begraven persoon.

Meer info

  • Dienst Leven
  • 03 250 48 40 of 03 250 48 41
  • begraafplaatsen@zwijndrecht.be
Gepubliceerd op vrijdag 8 mei 2020 11.37 u.