Heropstart fase 2 werken Polderstraat op maandag 6 september

Op maandag 6 september 2021 herstarten we fase 2 van de werken in de Polderstraat. Er werden bijkomende grondwater- en bodemstalen genomen. Uit die resultaten blijkt dat de PFOS verontreiniging onder de saneringsnorm blijft. De aannemer neemt wel maatregelen om de stofverspreiding te voorkomen

Het wegsegment van Neerbroek tot de Pijlstraat zal worden afgesloten. De wegomleggingen zijn opnieuw van kracht. Eerst wordt de oude infrastructuur opgebroken. Vervolgens wordt de riolering aangelegd, vertrekkende van het kruispunt Neerbroek. Aansluitend zal de aannemer de huisaansluitingen plaatsen.

Wanneer fase 2 begint vinden de bewoners van Polderstraat fase 1, Neerbroek en deel van de Neerstraat een ontsluiting via de Polderstraat/Neerstraat/R. Orlentstraat. De Polderstraat fase 4 blijft éénrichtingsverkeer. De bewoners van Polderstraat fase 3 en 4, Pijlstraat, Vlietstraat, Blokkersdijk en Molenstraat kunnen de wijk verlaten via de Neerstraat/R. Orlentstraat. Tijdens deze fase blijft in de Suikerdijkstraat verkeer in beide richtingen toegelaten.

Resultaten PFOS-stalen

Er werden bijkomende stalen genomen van bodem en grondwater.

Grondwater

Uit analyse blijkt dat de PFOS- en PFOA-verontreiniging in het bemalingswater onder de saneringsnorm blijft. De bemalingspompen starten maandag 30 augustus 2021 terug op. Er zullen wel tijdens de hele bemalingsperiode op regelmatige tijdstippen stalen worden genomen om deze waarden op te volgen.

Bodem

Er werden verschillende bodemstalen genomen. In een aantal daarvan werd PFOS vastgesteld, in eerder lage concentraties. De waarden blijven onder de bodemsaneringsnorm maar zitten boven de waarde 'vrij hergebruik'. Volgens het 'standstill-principe' betekent dit dat de grond mag hergebruikt worden binnen de werfzone.

Om tijdens graafwerken elk gevaar voor de volksgezondheid uit te sluiten, moet de aannemer maatregelen nemen om stofverspreiding te voorkomen. De arbeiders, die permanent in deze zone werken, krijgen de nodige beschermingsmiddelen.

Gepubliceerd op maandag 30 augustus 2021 13.46 u.