Heropstart Werken Polderstraat

De rioleringswerken in fase 2 worden opnieuw opgestart op maandag 25 oktober. Fase 2 begint aan de inrit van Neerbroek en eindigt voorbij het kruispunt met de Pijlstraat. De aannemer zal de huidige steenslagfundering afgraven. Hierdoor is de Polderstraat fase 2 niet langer bereikbaar voor auto's.

Plaats je auto buiten de werfzone
Bewoners moeten hun auto verplaatsen buiten de werfzone voor maandagmorgen 25 oktober om 6 u.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Bij de herstart van fase 2 zijn de tijdelijke verkeersmaatregelen terug van kracht.

  • In De Suikerdijkstraat is verkeer in beide richtingen toegelaten.
  • Bewoners van Polderstraat fase 1, Neerbroek en Neerstraat(deel) vinden een ontsluiting via de Polderstraat/Neerstraat/R. Orlentstraat.
  • De Polderstraat fase 4 blijft éénrichtingsverkeer. De bewoners van Polderstraat fase 3 en 4, Pijlstraat, Vlietstraat, Blokkersdijk en Molenstraat kunnen de wijk verlaten via de Neerstraat/R. Orlentstraat.

Vergunning Vlaamse Milieumaatschappij
Begin september heeft het gemeentebestuur de werf voor de heraanleg van de Polderstraat tijdelijk stilgelegd na vaststelling van een PFAS-verontreiniging in het bemalingswater. Op verzoek van de gemeente heeft de Vlaamse Milieumaatschappij een spoedbeoordeling uitgevoerd. Op 13 oktober hebben we de vergunning gekregen van de Vlaamse Milieumaatschappij voor de droogzuiging in fase 2 van de werken. In samenspraak met de aannemer starten de rioleringswerken opnieuw op maandag 25 oktober.

Er worden vandaag ook bewonersbrieven verdeeld in de Polderstraat en omgeving.

Gepubliceerd op donderdag 21 oktober 2021 11.32 u.