Historisch Anna Bijnspad wordt over de hele lijn 1,5 meter breed

De gemeente is gestart met werken aan het Anna Bijnspad, de 400 meter lange voet- en fietsweg tussen de Neerstraat en de Richard Orlentstraat. Aan de westkant liggen sportterreinen van de gemeente, aan de oostkant heb je het KSA-gebouw en enkele boomgaarden.

Dit pad heeft grotendeels een breedte van 1,5 meter, behalve op het gedeelte ter hoogte van de Neerstraat langs het voetbalveld (zie foto). Daar was het pad nog iets te smal om vlot te kunnen gebruiken vanuit twee richtingen. Dit kan de gemeente nu aanpakken dankzij de constructieve medewerking van de aanpalende eigenaars.

Concreet legt de gemeente daar een wegverharding aan in rode beton van 1,5 meter breed, centraal gelegen in het pad. Op de zijstroken komen grasdallen en aan de zijde van het voetbalveld komt een nieuwe draadafsluiting van 2 meter hoog in groene draad en voorzien van een poort. Aan de andere kant moest eerst de haag verwijderd worden vooraleer de werken aan het pad konden starten.

Zo kort mogelijke fietsverbinding met de haven

In een volgende stap zal de gemeente proberen in noordelijke richting een zo kort mogelijke verbinding te realiseren richting E34. Daar komt een nieuwe fietsbrug over de E34, die een rechtstreekse verbinding geeft met de Canadastraat en het havengebied. Zo zal het woon- werktraject tussen de Zwijndrechtse woonkernen en de haven ingekort worden, wat hopelijk toch ook weer een beetje autoverkeer van de weg haalt.

Historische wegels

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan kleinschalige verbindingen zoals het Anna Bijnspad, door ze te verbeteren of nieuwe verbindingen te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het voet- en fietspad tussen de Antwerpsesteenweg en de Alice Nahonlaan, de verbinding tussen Windeweeg en Verbrandendijk of de weg naast de Laarbeek tussen de Statiestraat en de J.B. Tassynstraat. Veel van deze wegels bestaan trouwens al heel lang. Zo komt het Anna Bijnspad al voor in de wegenatlas van 1 januari 1844 en het bestaat waarschijnlijk al veel langer.

Gepubliceerd op dinsdag 8 mei 2018 15.58 u.