Hoe bestrijdt de gemeente ratten?

In samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf probeert de gemeente de rattenpopulatie zoveel mogelijk te beperken.

Geen rattenvergif meer meegeven

Aangezien het vergif dat de gemeente gebruikt op de gesloten lijst voorkomt wegens een hoger gehalte aan biociden, mag dit enkel nog door professionelen gebruikt worden. Je kunt wel nog altijd zelf rattenvergif aankopen in de handel.

Gespecialiseerde firma

Alle meldingen van ratten worden door een gespecialiseerde firma behandeld. De firma die voor de gemeente de rattenbestrijding uitvoert, heeft in onze gemeente meer dan 100 lokaasbakken staan. Deze bakken worden tien keer per jaar gecontroleerd, en indien nodig bijgevuld.

Dit zorgt ervoor dat de globale rattenpopulatie stabiel blijft (alle ratten wegkrijgen is utopie). Daarnaast doet de firma ook twee rioolcampagnes tijdens de lente en herfst omdat veel ratten zich ook in rioleringen ophouden.

Dringende bestrijding op korte termijn

Indien er sprake is van een rattenplaag kan de gemeente zelf ook actie ondernemen. De gemeente staat geregistreerd als professionele gebruiker, en heeft zelf een aantal lokaasbakken die ze onafhankelijk van de firma kan inzetten.

Heb je zelf een melding over ratten?

Mail dan naar milieudienst@zwijndrecht.be

Gepubliceerd op maandag 6 mei 2019 11.26 u.